Detection

Zjistěte si vaší ip adresu, zde na této stránce.

IP adresou je myšlena IP adresa počítače, kterou se počítač připojuje k síti internet nebo jiné síti (např. lokální). Touto adresou je počítač v síti identifikován. IP adresa je tvořena ve tvaru xxx.xxx.xxx.xxx (např. 213.201.250.100, IP adresa může vypadat ale i takto 85.160.201.09), rozsah xxx je 0 – 255. Zpravidla každá IP adresa má přířazeno Hostname, ale není to pravidlo.

Detekce vašeho počítače: