MAC adresa – Fyzická adresa

MAC adresa (Media Access Control), nebo také fyzická adresa, je unikátní číslo, souhrn čísel a písmen, kterým je označen síťový adapter v počítači, a to již od výrobce. MAC adresu může mít přidělen i další hardware, např. wifi karta, modem, atp. Toto číslo bývá zpravidla v tomto tvaru: 00-19-D1-15-9D-5A. MAC adresu ve windows, zjistíte příkazem v příkazovém řádku: ipconfig /all (windows 2000, xp, vista, 7), winipcfg (windows 98,98,ME). V linuxu zjistíte MAC adresu také a sice takto: přihlásit se do konzole a spusťte příkaz ifconfig | grep HWaddr.

Změna MAC adresy:

– Změnu MAC adresy, lze jednoduše provést, programem SIW.

– Další návod…

1.krok: Spusťte příkazový řádek (XP – start/spustit/cmd, W7 – prohledat/vepište „cmd“) a zadejte příkaz ipconfig /all. Příkazový řádek vám vypíše něco podobného (nás zajímá Popis a Fyzická Adresa):

Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : wabr-aveck51aq3
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek ACT5422 Family PGI Fast Ethernet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 06-29-A5-22-7B-9W
Adaptér pro protokol PPP Modemx:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-13-34-25-01-00
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.155.3.10
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 455.455.455.455
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.155.3.10
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 200.100.200.300

2. krok: Nyní zadejte příkaz do příkazového řádku net config rdr. Příkazový řádek vám vypíše něco podobného (nás zajímá dlouhé číslo v závorkách { }):

Workstation active on
NetbiosSmb (000000000000)
NetBT_Tcpip_{88A0100F-C8F0-2G09-S268-01D8528037A1} (010524100000)
Software version Windows 2008
Workstation domain SKUPINA
Workstation Domain DNS Name (null)
Logon domain WABR-AVECK51AQ3
COM Open Timeout (sec) 0
COM Send Count (byte) 11
COM Send Timeout (msec) 195
The command completed successfully.

3.krok: Klikněte na start/spustit a zadejte příkaz regedt32, otevře se vám editor registru, kde se proklikáte do hodnot: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E32511CE-BFC1-08002BE10318}, čísla 0000, 0001, 0002, 0003… jsou čísla jednotlivých síťových karet.

4.krok: Projděte čísla 0000, 0001, 0002, 0003… a nalezněte tam data z prvotního kroku, příkazu ipconfig /all (popis a fyzická adresa). V řádku u slova DriverDesc (popis), v našem případě Realtek ACT5422 Family PGI Fast Ethernet NIC. Nyní je vhodné si ověřit, zda je to opravdu ten zprávný. U slova NetCfgInstanceID se musejí nacházet údaje z příkazu net config rdr, tedy čísla a písmena v závorkách { }, v našem případě {88A0100F-C8F0-2G09-S268-01D8528037A1}. Pokud se oba údaje shodují tak je to ok a můžeme postupovat dál.

5.krok: V tomto kroku se již přepisuje MAC adresa. Klikněte (dvojlikem) na řádek se slovem NetworkAddress a přepište MAC adresu (12 číslich bez pomlček). Může se stát, že se tam NetworkAddress nenachází, v tomto případě musíte vytvořit novou hodnotu: menu (úplně nahoře)/úpravy/nový/řetězová hodnota – zadejte název této hodnoty – NetworkAddress a klikněte (dvojklikem) na tento řádek a zadejte MAC adresu (12 číslich bez pomlček). V některé verzi windows to může být i takto: menu (úplně nahoře)/úpravy/přidat hodnotu. Do políčka název zadejte slovo NetworkAddress, do typ dat zadejte REG_SZ a v dalším kroku zadejte MAC adresu (12 číslich bez pomlček).

6.krok: MAC adresa je sice zadaná nová, ale je jí ještě potřeba ještě aktivovat. Vše následujícím způsobem: nabídka start/nastavení/ovládací panely/spojení k síti a internetu/síťová připojení (může být i Síťová a telefonická připojení, dle verze windows), zde nalezněte síťovou kartu, v našem případě Realtek ACT5422 Family PGI Fast Ethernet NIC a pravým tlačítkem myši zadejte zakázat, chvilku vyčkejte a zadejte pravým tlačítkem myši povolit a máte novou MAC adresu síťové karty.

7.krok: Restartujte počítač a poté si změnu oveřte příkazem v příkazovém řádku ipconfig /all

Pokud se rozhodnete přejít k původní MAC adrese (továrnímu nastavení), tak to není problém, stačí pouze odstranit vytvořenou hodnotu NetworkAddress.

Veškerý obsah, na Mozektevidi.cz, je zakázáno dále šířit (přebírat)! Nepřeji si dále šířit (přebírat) i tento článek! Admin.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *