Logování systému Windows

Možná nevíte, že systém operační Windows (XP, Vista, 7) loguje – zapisuje veškerou  činnost počítače, na disk, a to již při zavádění systému do počítače. Soubory, kam jsou zaznamenávány logy Windows: C:\Windows\Setuperr.log – instalační chyby. C:\Windows\Setupact.log – data o chybách při kopírování souborů na disk C, změny v registrech. C:\Windows\DirectX.log …

MAC adresa – Fyzická adresa

MAC adresa (Media Access Control), nebo také fyzická adresa, je unikátní číslo, souhrn čísel a písmen, kterým je označen síťový adapter v počítači, a to již od výrobce. MAC adresu může mít přidělen i další hardware, např. wifi karta, modem, atp. Toto číslo bývá zpravidla v tomto tvaru: 00-19-D1-15-9D-5A. MAC …